Dreptul aplicabil, locul de executare, instanta competenta

1. La achizitia unor produse sau servicii de la Vanzatorul casaconfort.ro prin intermediul functiei „Finalizazea comanda” si bifarea acordului privind acceptarea prezentelor termene si conditii a magazinului online de la adresa „www.casaconfort.ro”, se aplica prezentele termene si conditii, cu exceptia cazurilor in care au fost stipulate in mod expres alte conditii.

2. Raporturile juridice nascute intre casaconfort.ro si Utilizatori/Clienti/Cumparatori sunt guvernate de legislatia romana.

3. Contractul este redactat in limba romana.

4. Indicatie conform regulamentului de solutionare a litigiilor din tranzactii online:

i.  Conform legislatiei in vigoare, casaconfort.ro are obligatia de a indica persoanelor consumatori existenta platformei europene de solutionare online a litigiilor, care poate fi folosita pentru solutionarea litigiilor, fara implicarea unei instante. Pentru realizarea acestei platforme este responsabila Comisia Europeana.

ii. Platforma europeana de solutionare online a litigiilor poate fi gasita aici: http://ec.europa.eu/odr.

5.   casaconfort.ro pune la dispozitia clientilor urmatoarele modalitati de contact si reclamatie, inclusiv un sistem de conciliere interna pentru orice probleme legate de casaconfort.ro: telefonic la numarul 0730 693 783  sau pe e-mail la adresa contact@casaconfort.ro. Ulterior primirii reclamantiei, Vanzatorul va analiza situatia si va prezenta Clientului/Cumparatorului un raspuns sau potentiale modalitati de solutionare a problemei survenite.

6. Eventualele litigii aparute intre casaconfort.ro si Clienti / Cumparatori se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

7. Daca Clientul este profesionist in sensul Codului Civil, persoana juridica de drept public sau orice entitate de drept public sau privat cu sau fara scop lucrativ (denumit in continuare „profesionist”), se stabileste sediul casaconfort.ro ca loc de executare a prestatiei si a eventualelor pretentii de executare.